Публикувано на 2019/11/18 15:50:00 504 прочита

Общество Успехът - предизвикателство или привилегия

Успехът - предизвикателство или привилегия
Успешният човек не мечтае, защото реализира мечтите си, осъществявайки идеите си, чрез които проектира живота си. Инициативен и иновативен, той задава траекторията на бъдещата посока, чиято конкретна цел е личностното и професионално развитие.
Професионално се отнасяме към собствения си живот, ползотворно обменяме информация, слагайки етикети на хората, въобразявайки си, че успяваме да разграничим потребностите от стремежите.

Съчетаваме полезното с приятното в работата си, но в личен план неглижираме себе си и близките си. В даден момент определени казуси пренареждат не само живота ни, но и игнорират стереотипите ни, променяйки стандартните статистики.

Привилегията да си професионалист е предизвикателство, чиято ефективност отдавна е издържала проверката на времето в контекста на колегиалните взаимоотношения.

Успешният бизнес е дилема, изпълнена с мъчителни съмнения относно успеха на начинанията, като прибавим и известна доза несигурност, нещата придобиват фатални измерения.

Наясно сме, че трябва да предизвикаме благополучния край, без да провокираме негативизъм у околните - как да го направим, как да позиционираме собствената си гледна точка, как да превъзмогнем себе си, за да реализираме потенциала си...

Съществуващите практични ръководства за успешни житейски практики сякаш пренаситиха съзнанието ни с правила за лично и професионално самоусъвършенстване, но игнорираха човешкия фактор.

Успешното предизвикателство е изключителна привилегия, която гарантира професионална ангажираност и морално удовлетворение.

Автор: Петя Богданова Близнакова
Е- mail:pbbliznakova@gmail.com