Публикувано на 2018/4/10 4:10:00 837 прочита

Бизнес Модерни локални пречиствателни станции вече има и в България

Модерни локални пречиствателни станции вече има и в България
Проблемът с липсата на канализация не е от вчера, но не е и само в нашата страна. Почти в цяла Европа малки населени места нямат изградена централна канализация. Там отдавна проблемът е намерил решение чрез поставянето на индивидуални пречиствателни станции за всяка къща или предприятие.

Локалните пречиствателни станции са съоръжения, които пречистват отпадъчните води най-често по биологичен способ . Технологиите на пречистване се различават в зависимост от това какви видове микроорганизми се използват в пречистването на отпадъчните води, което е доста сложен микробиологичен процес. Качеството на водата, която излиза пречистена от пречиствателната станция задължително трябва да отговарят на определени норми, определени от Европейската комисия по екология. Изискванията на тази комисия растат с всяка изминала година с цел запазване на подпочвените води и чистотата на природата на континента.
От няколко години и в България хората разбраха, че използването на малка локална пречиствателна станция е изключително удачно решение на въпроса с липсата на канализация.
Самите пречиствателни станции вече лесно се доставят от страните от Европейския съюз и в България вече има фирми, които са представители на основните производители на тези съоръжения. Лидер в производството на тези съоръжения е Република Чехия, която вече изнася модулни пречиствателни станции за цяла Европа, Америка и Русия. Чешките учени са успяли да създадат много успешни технологии за биологично пречистване, при които не се образуват почти никакви утайки и водата е с изключително високи показатели на пречистване.
Някои от тези технологии като например технология BIO CLEANER на чешката фирма Envi-pur вече е патентована в Европа и Америка и има издадени сертификати от най-авторитетните европейски научни лаборатории,занимаващи се с пречистване на отпадъчни води.
Пречиствателните станции на чешката фирма Envi-pur отдавна са на българския пазар, представени от българската фирма HG & Sons и вече са се доказали като най-модерните и качествени индивидуални пречиствателни станции. При тях технологията е напълно аеробна и не се образуват утайки в пречиствателната станция както при по-старите видове подобни съоръжения. Липсата на активна утайка не налага изпомпване, което ги прави предпочитани. Докато при повечето пречиствателни станции се налага да се изпомпват поне 2 пъти в годината, то пречиствателни станции BIO CLEANER се изпомпват 1 път на 4 години и то без да се налага това да става със специализирана машина, а с обикновена помпа. При този вид т. нар профилактика, която се прави през 4 години, водата, която се изпомпва просто е по-богата на азотни съединения и е идеална за наторяване на растения, но също е пречистена и няма никаква миризма.
Екологичната култура и загриженост за природните ресурси нараства в България и хората все по-рядко се опитват да решават проблема с отпадъчните води по неекологосъобразен начин чрез септични ями или изгребни такива. Модерните пречиствателни станции, които са оборудвани и със съвременни компютърни единици и пречистват водата до степен, че може да бъде отново използвана, стават все по-предпочитани и вече дори в най-отдалечени и малки селца има такива.