Публикувано на 2017/11/7 22:40:00 636 прочита

Технологии Пречиствателни станции с модерна технология

Пречиствателни станции с модерна технология
Локалните пречиствателни станции навлизат все повече в съвременното строителство поради своята рационалност.

Европейски производители като фирма Енви пур работят непрекъснато за усъвършенстването на своите технологии на пречистване и малките индивидуални пречиствателни станции стават все по-модерни.

При пречиствателните станции, които ви предлагаме не се добавят никакви бактерии и не се натрупва излишна утайка, което е характерно за повечето съоръжения, които се предлагат на пазара. Технология BIO Cleaner е усъвършенствана технология за пречистване на битови отпадни води, в която участват само аеробни микроорганизми, част от нормалната човешка флора. Това са неболестотворни бактерии, които по естествен път се отделят от човешкото тяло и при определени условия в пречиствателната станция се размножават. Хранейки се с различните субстанции, съдържащи се във водата, те дефакто я пречистват. Учените и технолозите на чешката фирма Енви пур са успяли да включат в процеса на пречистване най-устойчивите и продуктивни микроорганизми в процеса, за да се постигне максимално ниво на чистота на водата, която преминава през пречиствателните станции BIO Cleaner.

Почти няма вече къща, която е новопостроена, към която да няма индивидуална пречиствателна станция, а и дори реновираните се сдобиват с такава. Причината е и в това, че използваните в миналото септични ями вече не са разрешени, а изгребните резервоари се пълнят бързо, а изпомпването им е свързано доста големи разход и неприятни емоции.
Тука трябва да се отбележи обаче, че не бива да се бъркат пречиствателните станции със септични резервоари, защото много хора не са наясно и често не правят голяма разлика или пък биват подвеждани от некомпетентни търговци.
Септичният резервоар често външно доста наподобява пречиствателна станция, но само външно. Фактически той е просто резервоар с утаители и в зависимо от капацитета му, задължително се изпомпва със специализирана машина, а съдържанието му се излива в градска пречиствателна станция, където се подлага на сериозна обработка и пречистване.

Малката индивидуална пречиствателна станция е едно модерно съоръжение, което представлява умален вид на голяма пречиствателна станция и тъй като е индивидуално, ефектиността му е много по-голяма. Така всяко едно домакинство, което има малка пречиствателна станция прави значителни икономии на средства и същевременно се радва на удобство, което в миналото е било непознато. Водата, която излиза от пречиствателната станция е пречистена до степен, че може да бъде отново използвана за поливане или други подобни нужди и същевременно няма опасност за замърсяване на близкия кладенец или подпочвените води и създаване на предпоставки за болести както на хората, така и на животните. Всички знаем, че използваните в миналото септични ями са били сред основните причини за разпространението на цели пандемии от хепатит, холера, коремен тиф и др. Именно затова те са забранени отдавна със закон както в целия Европейски съюз, така и в България.

В малката индивидуална пречиствателна станция отпадните води от домакинството( бани, тоалетни, миялни машини, перални машини, препаратите използвани в домакинството и др), се пречистват на биологичен принцип. В процеса на пречистване участват микроорганизми, които са част от нормалната човешка флора и имат способността да се хранят (при допълнително създадени условия в съоръжението) с частиците в отпадъчните води. Така водите се пречистват и отново могат да се изхвърлят в природата (реки, дерета, езера и др) или да бъдат използвани отново. Технологията на пречистване е доста сложен микробиологичен процес, до който учените са достигнали след много изпитания и разработки.

Някои от компаниите, които произвеждат малки пречиствателни станции имат собствени научни екипи, разработващи и усъвършенстващи технологията на пречистване. Такава компания е чешката Envi pur, която е със сериозни традиции и постижения в сферата на пречистването на отпадъчни води и вече е патентовала своя собствена технология - технология BioCleaner®.
Технология BioCleaner® се доказа през последното десетилетие, че е най-добрата и усъвършенствана технология на биологично пречистване на отпадъчни води и чешката фирма Envi pur я е сертифицирала и патентовала вече на три континента. В България чешката компания също има представител и това е фирма HG & Sons , която е получила сертификат за компетентност относно всичко свързано с внос, доставка, монтаж и настройки на пречиствателни станции BioCleaner® до българския клиент.