Публикувано на 2012/8/28 8:30:00 5588 прочита

Интернет Афилиейт програмите като част от интернет бизнеса

Афилиейт програмите като част от интернет бизнеса
Афилиейт програма като цяло представлява рекламна кампания на даден бизнес, насочена и търсеща партньори с цел по-широк кръг от дистрибуция и ефективност на продажбите.

Афилиейт програмите най-често са плод на производители, вносители и собственици на определени стоки и услуги, предлагаши и рекламиращи продуктите си основно в интернет.

Чрез собствени, основни сайтове или такива създадени специално за целта, фирмите предоставят на бъдещите си партньори информация отностно програмата си, като вид, условия за работа, проценти на печалба/комисиони, начини за промотиране и други.

Особенното и съществено при този вид промотиране и дистрибиция е това, че партньорите - афилиатите не влагат собствени парични средства, както и не носят пряка отговорност или участие в бизнеса - предмет на афилиейт програмата. За това афилиейт програмите са идеална възможност за много стартиращи в интернет бизнеса. Те не се нуждаят от начален капитал, собствена стокова база и много съществени за дистрибуция фактори като - персонал, организация на продажбите, дори и нуждата от собствен касов апарат. Липсата на капитал и база, способните и иниациативни афилиати могат да компенсират с широк размах, въображение и креативност. Не е рядкост подобен упорит труд да бъде значително финансово отблагодарен, дори и в мащабите на собствениците на афилиейт програми.
Реално, афилиатите участват в дистрибуцията, но под формата на риселъри, рекламиращи стоките и услугите в степентта предоставена им от дадената програма, за което получават процент от печалбата, различен за различните видове партньорство. Съществуват и видове партньорство с по-пряко участие в дистрибуцията, както и такива представляващи по-скоро рекламиране и промотиране бизнеса на доставчика.

Два са основните видове афилейт програми предоставяни за партньорите:
Реализиран продукт или услуга. Това е най-често използваният метод за дистрибуция на стоки и услуги на афилиейт програмата. При него се заплаща определен процент/комисионна на партньора за реално реализирана продажба. Чрез специални приложения се отчита регистрацията и съответно реализирането на продажба на стока или услуга - предмет на програмата, осъществена чрез ресурса на партньора – обикновенно неговоят сайт, посредством рекламен банер, лого, надпис, промоционална оферта, подходяща връзка, интересна и привличаща статия – промотираща чрез ревю даденият продукт. Партньорът дефакто продава стоката или усугата предоставена от собственика, но не участва пряко в продажбата. Участието му се простира до фактическото намиране на клиент и съответно получава определеният комисион за тази си услуга. Това е и най-предпочитаният афилиейт подход за предлагащите подобни програми.
Този метод е подобен на Дроп шипинг-а (drop-shipping) с тази разлика, че афилиата не е обвързан по никакъв начин с предлаганият продукт, до като дропшипер-а е финансово обвързан, но за сметка на това и независим по отношение на процента на печалбата си. Именно тази разлика прави афилиейт програмите по-подходящи за стартиращите и по-малко рискуващите за сметка на евентуално по-големите печалби. Приликите се съдържат основно в начина на доставянето на стоката – в двата варианта продуктите се доставят от собственика.
Афилиейт подхода, подобие на дроп-шипинг е и най-предпочитан от доставчиците, тъй-като собственика получава реален клиент/продажба без да влага собствени средства за реклама. Реално, афилиатите му носят и клиента/продажбата и рекламата. Партньорът пък, получава част от печалбата без рискът от практикуването на даденият бизнес.

Другият разпространен метод за афилиейт партньорство е в прилика с така нареченият пей пер клик (Pay Per Click), както и всички обединяващи се основно в същността на линкинг-а (уеб връзките) подходи. Партньора получава комисионна за директно посещение от своя сайт към сайта на собственика, като комисион/процент на печалба може да се получи или за самото посещение или за осъществен клик или регистрация към партньорският продукт или услуга, според условията на самата афилиейт програма. Този метод е по-малко разпространен, носи съществено по-малък процент комисион за единица, което не значи разбира се по-малка печалба в мащаб. Обикновенно тези програми са предпочитани от страна на доставчиците за по-масови рекламни кампании или масово промотиране на различни продукти, запознаване с дейността си, различни маркетингови проучвания и много други. Използват се често от партньори притежаващи ресурси със силен трафик и обикновено по-слабо таргетиране, за разлика от другият метод, където и с по-слаба, но силно таргетирана аудитория, както и значително по-слаб трафик могат да се постигнат доста добри резултати.

Как се срещат партньорите. Какви са предпочитанията в едно афилиейт партньорство.
Естествено всеки собственик на афилиейт програма няма твърде стриктни изисквания към партньорите си, особено когато те му носят печалба. Факт за непретенциозността на изискванията към афилиатите е също това, че дори и без реално осъществена сделка те му носят и дивиденти под формата на реклама. В редки случаи собствениците имат по-строги изисквания, но по-често когато се промотира специфичен продукт или има претенции към таргета, както и за вида и насочеността на партньорският сайт от гледна точка на взискателността на даден бранд или утвърдена марка.
Малко по-различно стоят нещата при афилиатите от гледна точка на предпочитанията. За да е успешен афилиейт продукта за даден партньор, е необходимо много внимателно проучване на самата програма. В това число трябва да се отчетат фактори като: аудитория, необходим ресурс под формта на имресии, конкуренция и разбира се конфликта на интереси. При избора и в предвид тези фактори, афилиата трябва да прогнозира евентуалната бъдеща печалба, положителните възможности от това партньорство, като обезателно прецени собственият си потенциал за печалба от други видове източници, евентуален бъдещ конфликт на интереси породен от фактическото рекламиране на теоритичен конкурент, отклоняване от интересите на таргета на страницата и много други специфични за афилиата фактори. В тази връзка трябва да се отчете естествено и най-добрият и точен сайт за програмата по отношение неговата насоченост и аудитория. Не са предпочитани партньорства в еднакви ниши, освен когато има на лице фактори обуславящи бъдещи по-добри, взаимоизгодни и продължителни партньорства. Често обект на предпочитания от афилиатите са сайтовете с изчерпани или понижени като ефективност други източници на реклама и монетаризиране, в това число и собствени продукти или услуги. В този случай най-успешните за реализация програми и съответно партньорства са на база таргет. Други в тази връзка предпочитания са сайтовете с нисък таргет, липса на собствен бизнес, но задължително масови и силно посещаеми.

Как успешно да използваме афилиейт програмите в практиката.
Стана въпрос вече, че с желание, иниациативност и упоритост, афилиейт програмите могат да носят доходи. Но как да се адаптираме най-ефективно към тези програми спрямо ресурса с който разполагаме. Отговорът е: внимателна преценка и анализ на дадената програма. Задълбоченият анализ на афилиейт програмата е съществено необходим, дори повече от колкото анализа на собствените ресурси. Анализирайки добре един продукт или услуга, неговият таргет и дори неговата полезност, ще можем и правилно да насочим рекламирането му към най-подходящите за целта места. В един случай ще имаме положителен резултат от ефектно разположен банер, стряскащ с арогантен надпис. В друг ще имаме ефект от дълго, подробно и увлекателно ревю. В трети от небрежен линк сред непретенциозно съдържание. Във всички случаи обаче, най-важното ще бъде къде и как ще направим това. Ако не сме избрали най-точното място и време конкретно за конкретната програма, можем да получим дори и нулев ефект, независимо че сме уцелили таргета. Ако познаваме добре продукта на програмата ще можем и добре да позиционираме вида на рекламата, която би била ефективна и доходоностна дори и за сайтове с минимални посещения.

Когато говорим за търсене на методи и подходи за ефективност и доходност от афилиейт партньорството, обезателно трябва да отчетем и личните качества, опит, съобразителност и креативност на афилиата. Много талантливи уеб-мастъри намират интересни, рационални и иновативни решения с които подпомагат и допълват ефективността на партньорството си, чрез внимателно използване на социални мрежи, обществени форуми, директории и други допълнителни интернет ресурси.
В заключение, формулата за успешната афилиейт практика би изглеждала така: мотивацията плюс личните качества, умножени от анализа на афилиейт програмата.

В бъдеще афилиейт маркетинга ще се радва на още по-голяма популярност и търсенето на партньорства в този задължителен за интернет бизнеса пазар ще се увеличават. Този извод е производен от фактите: търсене на решения за по-широк кръг на дистрибуция, решения за по-голяма ефективност на продажбите, намаляване средствата за реклама, все по скъп квалифициран труд и на първо място – мотивацията като основен фактор за иновативност в лицето на афилиатите.