Публикувано на 2015/7/21 6:54:21 1149 прочита

Бизнес Предимства на бързите кредити

Предимства на бързите кредити
Случвало ли Ви се е да се озовете в ситуация, в която спешно се нуждаете от неголяма парична сума? А случвало ли Ви се е точно в този момент да нямате роднина или познат, от който да ги заемат? Именно в тези често срещани житейски казуси е моментът да се прибегне до широко рекламираните бързи кредити. Тяхното отпускане в сравнение със стандартните банкови кредити е изключително улеснено, а достъпът е практически повсеместно на територията на България. Дори и в малките населени места има варианти как да се кандидатства и получи експресен паричен заем.Предложенията за бързи кредити обикновено изхождат от малките небанкови финансови институции, чиято работа се регламентира от закона, а и подлежат на лицензионен режим пред БНБ. И докато банките например имат много по-строга регулация, то фирмите за бързи кредити сами определят риска, който са готови да поемат, по правило не се интересуват от кредитното досие на кандидат – заемателите и са склонни дори да не се съобразят с възможността да понесат глоби в името на заветната печалба.

По-голямата част от тези кредитиращи компании сами определят размера на процентните си ставки и сроковете за които ще отпуснат сумата, за която се кандидатства, като вноските по експресния паричен заем могат да бъдат на седмична или месечна основа.

Какви обаче са плюсовете на бързите кредити в сравнение със стандартните кредити?

1. Експресните микро кредити позволяват на клиентите да получат неголеми парични суми за покриване на непредвидени разходи.
2. Условията за получаването на бързи кредити са значително по-облекчени в сравнение със стандартните потребителски кредити, като основното им предимство е, че за оформяне на документите е нужен не повече от час, а за кандидатстването клиента се нуждае само от лична карта.
3. Да получи бърз кредит може практически всеки пълнолетен българин – от студент, до човек останал без работа.
4. Нивото на получаваните доходи не влияят при кандидатстването.
5. Бързи заеми могат да получат дори хора имащи непогасени задължения към други кредитни институции.

Кандидатстване за бърз кредит онлайн.

В днешно време вси повече фирми предлагат услугите си по интернет, включително и финансовите компании. За да се кандидатства за бързи кредити в интернет е необходимо да се попълни онлайн формуляр, в който се посочват лични данни, адрес, телефон и необходимата сума. Подобно кандидатстване на отнема повече от пет минути. След получаване на одобрение сумата по паричния заем се превежда по карта, която се изпраща по пощата или пък директно в банковата сметка на клиента. При превод на парите по карта, договорът се изпраща заедно с нея по пощата. А ако е избран вариантът с получаване на пари в кеш, то договорът се носи в къщи от кредитен консултант или се разписва в офиса на кредитора.

Въпреки предимствата си отпусканите в България бързи кредити предвид скоростта, с която се дават са със значително по-високи лихви. За това и въпреки лесния достъп до тях и широкото им разпространение най-добре е да бъдат използвани само в извънредни ситуации, когато нямаме друг избор.