Публикувано на 2012/6/24 8:20:00 4177 прочита

Интернет Директории за сайтове - част от всеки един онлайн бизнес

Директории за сайтове - част от всеки един онлайн бизнес
Когато говорим за български директории за сайтове, първият въпрос, който си задаваме е - до каква степен тези сайтове са фактор в онлайн бизнеса. Играят ли интернет каталозите действително роля в търсещите машини и най-важното и съществено - какво е значението им за развитието на новите проекти.

Този въпрос е постоянно дискутиран в средите на уеб-мастерите, собствениците на сайтове, оптимизаторите и въобще всички занимаващите се с интернет бизнес - като започнем от големите комерсиални проекти, професионални съдържателни сайтове, фирмени страници, различни афилиейт програми и завършим с малки лични страници, блогове, тясно специализирани-нишови издания или просто спомагателни решения като сателити, вторични адреси и присъствие в основни социални мрежи.

Често, интернет директориите са критикувани като не-достатъчно ефективно рекламно средство за развитието на различни проекти. Основните коментирани причини за това са тяхното качество, посещаемост и разбира се тежестта, която оказват на търсачките с цел ефективната им същност, а именно да бъдат полезни за популяризацията - достигане на информацията до максимален брой потребители. Въпросът наистина е актуален.

Факторите определящи тежестта и функционалността на дадена директория със сайтове са много и причините за нейната ниска или висока полезност често са обективни - свързани с организацията й, индекса в серпа и особено в качественото й съдържание. Като цяло обаче, със сигурност трябва да отбележим, че по отношение на популяризацията лоши директории няма.

Обобщено "хубавата" директория е позволяваща dofollow, deep линк, стар и добре индексиран в търсачките домейн, съдържаща качествени и съдържателни сайтове.
Още "по-хубавата" директория задължително е често проверявана за актуалност на съдържанието си и максимално бързо реагираща на заявките за включване на нови адреси с цел тяхното по бързо и "по-дълбоко" индексиране - цел номер едно за всеки нов проект. С малко отклонение добавяме последният фактор към спорните моменти от дискусията за качествената директория, тъй-като някои уеб-мастери считат прекомерното съдържание в директорията си на нови проекти за намаляващо тежеста й влиание в търсачките, поради факта, че самите те са нови, неиндексирани (с нулев рейтинг) и по презумцията за PR-връзките смятат това за минус на сайта си. Смело обаче, ще разсеем тези съмнения, защото: първо - PR-рейтинга не е първи и основен критерий за водеща позиция; второ - серпа се интересува предимно от много на брой добре организирани връзки (разбира се реални) и не последното трето - така нареченият късмет на начинаещия и факта, че се дава известно предимство на новите сайтове с идеята за евентуалното им одобрение от потребителите или един вид - шанс за достигане на информацията до оптимален брой хора (реално, бързото включване на такива прави абсолютно същото).

Продължаваме с едни от важните, но пренебрегнати фактори на хубавата директория.
Тези фактори са подценени от много собственици на директории главно поради прекомерното вглъбяване по отношение въпросите за оптимизация. Те са - изгледа, достъпността (както за потребители, така и за заявители) и задължително структурната огранизация на директорията. Добре знаем, че тези детайли не могат да бъдат повод за по-добро индексиране на самата директория, защото в серпа нито са включени методи за разглеждане на такива, нито пък реално може да бъде поета такава отговорност за безпристрастни резултати. Това което е сигурно обаче е, че са повод за привличане на вниманието на крайният потребител - търсещият. В крайна сметка всеки един български интернет каталог е насочен именно към тях - крайните потребители и прекомерният игнор на тези фактори предизвикан от желания за по-добра оптимизация спрямо търсачките е голям минус за всеки такъв сайт. Един вид, колкото и абсурдно да звучи за някои "стари пушки" - добрият изглед, лесната навигация, добрата структура, подробните класификации и най-вече критериите за достъпност ще са ключов елемент на "добрата директория", постигнат посредством потребителя, а именно - привличане на вниманието му произхождащо изначално от търсената полезност. С думи прости - търсещият полезни сайтове ще се рови повече и по-продължително в по-добре оптимизирани спямо самият него директории, отколкото в по-добре оптимизирани спямо SE такива.
Добрата оптимизация в SE помага даденият сайт-участник в каталога да се вижда по-добре по ключовите си думи в търсачките, но с нищо не помага да се вижда по-добре в самият каталог. Тоест, търсеното директно посещение към него в случая не е свързано с онлайн оптимизация, а със самата структурна офлайн организация и съответно функционалността на директорията.

Разбира се, добрите уебмастери знаят, че всичко е баланс, но освен съветите който ще опишем по-долу, на първо място слагаме СТРУКТУРНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ като бъдещ фактор N1 предизвикващ директни посещения.
Какво ще рече тази "структурна функционалност". Повечето директории и каталози са огранизирани така да се каже стандартно спрямо съдържанието си и начините за достигане до него. Това е факт, който в голяма част се дължи на готовите системи за целта. Повечето такива сайтове са разделени на категории. Голяма част имат и функции влиаещи на положението на участниците в съдържанието по различни критерии, като най-често срещаните са обикновено тези с възходящ резултат по посещаемост. Други са платените връзки. Добре знаем обаче, че тези критерии не могат да бъдат нито напълно обективни, нито достатъчно полезни за директният потребител. За това ще изброим с няколоко думи какво е нужно за по-добра структурна функционалност. Това е максимално оптималното достигане до определен елемент от съдържанието по максимален брой критерии. Колкото и трудно да изглежда за осъществяване не трябва да се забравя и положителният резултат който би се постигнал с такова множество от подобни "дълбоки" вътрешни връзки. Решението за организацията на структурната си функционалност всеки собственик може да прецени и вземе сам за себе си индивидуално с оглед сайта си и възможностите му. Ще си позволим да дадем само няколко общи съвета: Освен организацията по категории, да има такава и в азбучен ред, по ключови думи, рейтинг, целеви групи, случаен (но предизвикващ интерес) принцип и не последното - възможност за оптимално категоризиране по качества, като например - комерсиалност (в т.ч продукти и вид услуги), полезност от общ характер и информативност.

Ето и критериите за "добрата" директория:
- Сруктурната функционалност
- Визия и дизайн
- Бързо включване
- Подходящо разположени, не-пречещи, не-дражнещи и не-тежящи реклами
- Съдържание - избягване на сателитни сайтове, с малко съдържание, много поддомейни от основният, с високо съдържание на изходящи връзки спрямо собственото, пренасочващи адреси
- Актуалност (най-трудното, но най-важното по отношение на онлайн оптимизацията) Редовна актуализация за реални връзки
- Директни, dofollow линкове

Съветите към оптимизаторите се съдържат основно в първата част на темата по отношение на броя на връзките, или както е казал героят: "колкото повече - толкова повече.."