Условия за ползване

Правила на портала

bgweb.info е портал за публикуване на сайтове и статии.

Достоверността на текста, контактите или друга информация, която публикувате в сайта е на Ваша отговорност.

Никой от екипа или собственикът на сайта не носи отговорност и не поема вина за информацията, която предоставяте, както и за фактическото осъществяване на информация между Вас или в публичното пространство или размяната на контакти.

Никой от екипа или собственикът на сайта не поема вина и не носи отговорност във връзка със загуба на публукувана информация, причинена от софтуерни или технически проблеми, свързани с работата на този сайт.

Ако счетете определена статия или сайт за нарушаващи личните Ви права или в разрез с други такива, както и ако намирате материалите за недостоверни, или друга причина, която Ви засяга, Ви молим да се свържете с нас от формата за контакти, за да бъдат взети нужните мерки като: премахването на даденото съдържание, и при необходимост изтриване профилът на авторът му.

Желаем Ви ползотворно пребиваване!